Japansk trädgård

Vad är en Japansk trädgård?

Japans trädgårdskonst är lite annorlunda än den vi är vana vid. Bara en sådan sak som att rensa bort gräset från mossan vänder upp och ned på vedertagna trädgårdsrutiner. I vanliga trädgårdar ska ju mossan bort från gräset. Mossa är en grund i den Japanska trädgården och den kräver mycket skötsel för att inte gräset ska ta över.

Mikrokosmos. Sakuteiki

Japansk trädgårdskonst grundar sig på en uråldrig naturfilosofi som har en hel del att säga stressade utmattade nutidsmänniskor. I grunden ligger ett meditativt förhållningssätt till naturen. Trädgården är ett mikrokosmos där moln, luft och rörelse är viktiga komponenter och här räknas fem element – jord, luft, eld, vatten och sten – allt inbjuder till en långsam vandring med olika blickpunkter. Det är rena poesin.
Grundorden i trädgårdsarbetet är kontinuitet, uppmärksamhet och tålamod. En trädgård skapas inte för nuet utan för kommande generationer. Det finns japanska trädgårdar som ser ut som de gjorde för 200 år sedan.
Sakuteiki, heter den urgamla japanska trädgårdskonsten. Det är också namnet på en bok som skrevs för nära tusen år sedan och som är den äldsta trädgårdsboken i världen. Naturen är helig och ska vördas, det gäller inte minst förhållandet till stenar.

Blickpunkter. Scenarier

Inför att börja med en ny trädgård är betraktandet grunden. Ögat betraktar den befintliga naturen. Hur ser den ut just här? Det gäller att var följsam och ha en känsla för arkitekturen. Så gjorde Pål. Han satt på berget och tittade över det kuperade området, han såg riktningar, axlar och linjer.
Inför sitt inre öga såg han blickpunkter som kunde bli scenarier att vila blicken på. En trädgård är byggd utifrån blickpunkter. Stenarna markerar punkter som vävs ihop till en helhet.
Han började med att resa en sten. En toppig sten i mitten och andra intill bildar idag en sammanhållen form. Ett blickfång. Men det tog tid. En sten syntes bara toppen av från början. Han frilade den och upptäckte att den ner var trekantig långt ner och bildade en linje.
– När man upptäcker linjer blir man glad, man vägleds av det, säger Pål.
Stenar ska vara förankrade. Inte ligga löst ovanpå. Det gäller också att hitta stenens framsida.

Representationer.

Stenformationen i mitten av sjön är en representation av en ö.
Den första komposten Pål anlade har vuxit till ett toppigt gräsbevuxet berg. Komposten representerar nu berget Fuji.
I den japanska traditionen forman man sjöar. Vattenelemtet är viktigt. I avsaknad av vanligt vatten används grus för att representera vatten, det blir torrsjöar, ofta av granitgrus som har lyster. Här finns flera sjöar och ett vattenfall i flera nivåer som börjar uppe på berget i en liten sänka, en gång ett fågelbad.
I de japanska klostren finns trädgårdar med krattat grus som ska föreställa vågor.
Nära ingången finns en stor rund nedsänkt sjö runt en al där rotknölen är avtäckt.
– Alen bodde i vatten tidigare när jag var barn. Då var det våtmark i de här delarna av Bagarmossen, hela Byälvsvägen och skolan.
Träden. Pål har delat in dem i olika storlekar. Låga, mellanlåga, mindre träd och högre träd. De ska harmoniera med varandra och bli fria.

Niwaki beskärning

Niwaki, beskärningskonsten handlar om att gå i dialog med träden. Det är en konst där människor specialutbildas i trädklippning. Trädet modelleras fram. Det kallas att formulera.
Beskärning sker vid olika tillfällen och tidpunkten skiftar mellan olika träd. Tallarna ska pinceras, d v s de mjuka skotten ska nypas av. Till sist ska tallarna få molnformationer. I Japan är det ett speciellt yrke.
Det finns olika typer av beskärning som bildar former på träd. Formen bestäms när träden är unga.Hel eller halvkaskad, paraply, ledigt upprättväxande, stramt eller rakt upprättväxande, vindpinat, då alla grenar är lutade åt ett håll eller så kan ett udda antal träd bilda en skogsdunge.
Formspråket är viktigt överlag. Buskar – ofta azaleor, järnek, buxbom och ljung – beskärs så de efterliknar berg eller berömda naturformationer.
Intresset för beskärningskonsten växer i Västvärlden och bonsaier utgör en växande marknad.

Förgänglighet

© Ingela Bendt © Ingela Bendt

I Japan representerar död ved förgänglighet, Ålder är något vackert. En stubbe får stå kvar. Man kan lägga ett band runt ett gammalt träd för att hedra det. Så kunde man gjort med den många hundra år gamla eken vid TV-huset i ställer för att såga ner den.
Uppe på berget finns en gammal tall som har en lång lång gren. Stockholms längsta enligt Pål. Den har stöttats upp med en klyka. Den blir ett formelement som tillför något i trädgården.
Det finns mängder av böcker och sidor på nätet om japanskt trädgårdskonst, för den som vill fördjupa sig.
Berättat för Ingela Bendt.