Aktiviteter

Vi har olika aktiviteter i Japanska trädgården. Vi lägger ut i facebookgruppen Japanska trädgården i Bagarmossen.

Trädgårdsskötsel

Vi vill öppna för den som vill hjälpa till att vårda trädgården, se till att den alltid ser fin och välskött ut. Med förenade krafter borde det gå. Vi brukar bestämma dagar då vi ses.

Vi kan utföra enklare trädgårdsskötsel, som att sopa stengångar och trappor, klippa ner långt gräs vid stenar och stubbar, kratta rent i torrsjöarna, plocka kottar eller plocka bort barr och småskräp från mossan så den trivs och frodas. Den som vill kan göra mer avancerade saker som att beskära träd och buskar.

Pål Bergström, som skapade trädgården, och hans fru Anneli, var ute varje dag och klippte gräs, beskar träd, formklippte buxbom och ljung, planterade nya växter och sopade undan barr och skräp från mossa och stentrappor. Det var ett heltidsjobb. Många sysslor som kunde delas upp på flera.

Adoptera

Du kanske vill sköta något i trädgården, ansvara för till exempel en sjö, något träd eller en typ av växt, sopa stentrapporna eller någon annan mera begränsad syssla. En förskola skulle kunna plocka kottar, några pensionärer kunde hålla mossan ren från barr och skräp eller någon kanske vill kratta den stora runda sjön runt alen.

Samu (作務&)

Så kallas det fysiska enkla, praktiska arbete som görs med mindfulness, som en slags andlig praktik, Samu kan inkludera den typ av trädgårdsarbete som är nämnt ovan och är ett sätt att föra in mindfulness i vardagslivet. Samu är populärt på Zenkloster, där man sköter det löpande praktiska arbetet och samtidigt praktiserar mindfulness.

Meditation

Sittande och gående meditation.

En ide är att kombinera meditation med praktiskt arbete, en stunds sittande gemensam meditation och sedan trädgårdsarbete.

Event

Lyktfest månfestival

Vi har lyktfest- månfestival på hösten när det är fullmåne i september. Firas i Japan och Kina när mörkret tilltar vid fullmåne.

Det kan vara Taiko (trummor) och fue (bambuflöjt). Meditationspromenad i trädgården. Fint
att ta ta med din egen lykta och tända när mörkret faller.

Körsbärsblommans dag

För att fira vårens ankoms i april-maj. Japanska trädgården har fem stycken körsbärsträdk, som blommar med rosa blommor. De blommade redan i år, men nästa år kommer de rosa blommorna att slå ut för fullt.

Föredrag

Om Japansk trädgårdskonst. Berättelsen om trädgårdens tillkomst: Från igenvuxen aspdunge till en Japansk trädgård.